Koostöös Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsiga ning Taani Analüütilise Psühholoogia Seltsiga koolitab Soome-Eesti Analüütilise Psühholoogia Selts regioonis jungiaanlikke analüütikuid. Väljaõpe on tunnustatud Rahvusvahelise Analüütilise Psühholoogia Assotsiatsiooni poolt.

2016. aastal alustas uus väljaõppegrupp, mille nominaalne programm kestab 5 aastat. Hetkel uusi õppureid ei võeta.

Lisainfot koolitusprogrammi saab Eesti Analüütilise Psühholoogia Seltsi kodulehelt www.junganalyys.ee.