Giorgio Tricarico

Suomalais-Virolaisen Analyyttisen Psykologian Yhdistysen puheenjohtaja 

E-mail: giotrica@libero.it

Tel: +358 449712650

Osoite:
Väike-Ameerika 8 pk14,
Tallinn, 10129