Soome-Eesti Analüütilise Psühholoogia Selts on Eesti ja Soome jungiaanlikke analüütikuid ühendav organisatsioon, mille eesmärkideks on:

  1. analüütilise psühholoogia edendamine;

  2. teabe jagamine analüütilise psühholoogia sisu ning meetodite kohta;

  3. analüütilise psühholoogia koolitamise, praktiseerimise ja eetilise käitumise standardite jälgimine ning vastavalt võimalustele tagamine.


Seltsi liikmelisus eeldab Rahvusvahelise Analüütilise Psühholoogia Assotsiatsiooni (International Association for Analytical Psychology - IAAP) poolt tunnustatud jungiaanliku analüütiku kvalifikatsiooni.